Private Stichting “Heihuyzen”

De Private Stichting Heihuyzen is opgericht op 3 oktober 2005 op initiatief van de heer Godfroy Lenaerts om het domein, die generaties lang in de familie was, te vrijwaren van opsplitsing en verdeling door nalatenschappen.

Het domein Heihuyzen was vroeger eigendom van de familie Talon, zoals de gelijknamige Talondreef in Oostmalle. In de jaren 1850-1865 hebben de Brusselse notarisfamilie Gustave van Merstraeten en zijn vader George de gronden gekocht van de familie Talon. Gustave had 3 kinderen, George, Idesbalde en Marie. Idesbalde had geen vrouw nog kinderen en verkocht zijn deel rond 1934 aan de familie Ackermans. Marie huwde met Paul Degroux. En George, gehuwd met Marie Louise Pourbaix, was de vader van Alice en Marguerite van Merstraeten. Margueritte is ook niet gehuwd en dus had ze geen rechtstreekse erfgenamen. Alice is gehuwd met Armand Lenaerts, met als enig kind Godfroy Lenaerts.

De stichting heeft 3 belangeloze doelen:

PS Heihuyzen

  1. het verleggen van de kennisgrenzen in de medische wetenschapsgebieden door het stimuleren, ondersteunen en financieren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, en het bevorderen van de kwaliteit ervan
  2. het bestrijden van armoede en helpen en bijstaan van de sociaal en fysische zwakkeren in de samenleving, ten einde hen een menswaardig en kwalitatief beter bestaan te bieden en bijkomende kansen te geven om hun kwaliteiten te ontwikkelen.
  3. de behartiging van de belangen binnen het kader van de verzorgingsgedachte van de familie Christophe Lenaerts en zijn afstammelingen, zijnde onder andere de ondersteuning en financiering van hun wetenschappelijke, materiële, commerciële, educatieve, intellectuele, kunstzinnige en andere projecten

De Private Stichting Heihuyzen heeft een externe raad van bestuur die onafhankelijk van de familie Lenaerts beheerd wordt. Christophe Lenaerts heeft regelmatig contact met de raad van bestuur rond het beheer van het domein en de financiële aspecten te ondersteunen door het domein te beheren zoals een bedrijf, met oog op voldoende inkomsten zodat het onafhankelijk kan werken.

Een extra functie voor de private stichting die door Christophe Lenaerts wordt behartigd is het ecologische aspect. Hij tracht om het domein als een voorbeeld te laten fungeren tussen de 3 peilers van ecologie, economie en genot in Vlaanderen en zelfs Europa.