Private Stichting “Heihuyzen”


PS HeihuyzenDe stichting heeft 3 belangeloze doelen:

  1. het verleggen van de kennisgrenzen in de medische wetenschapsgebieden door het stimuleren, ondersteunen en financieren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, en het bevorderen van de kwaliteit ervan
  2. het bestrijden van armoede en helpen en bijstaan van de sociaal en fysische zwakkeren in de samenleving, ten einde hen een menswaardig en kwalitatief beter bestaan te bieden en bijkomende kansen te geven om hun kwaliteiten te ontwikkelen.
  3. de behartiging van de belangen binnen het kader van de verzorgingsgedachte van de familie Christophe Lenaerts en zijn afstammelingen, zijnde onder andere de ondersteuning en financiering van hun wetenschappelijke, materiële, commerciële, educatieve, intellectuele, kunstzinnige en andere projecten