Domein Heihuyzen is FSC gecertifieerd

Op 18 mei 2022 heeft het domein officieel het FSC certificaat gekregen.
We hebben meegedaan aan het groepscertificaat van het Agentschap Natuur en Bos.

Wat betekent FSC-bosbeheer?

Verantwoord bosbeheer houdt niet alleen rekening met het milieu, maar heeft ook een sociale dimensie én is economisch haalbaar. Anders gezegd: bosbeheer met respect voor mens én natuur, vandaag en voor de komende generaties.

Lees meer over de internationale FSC-principes.

Alle openbare bossen en bossen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, moeten volgens deze criteria worden beheerd. Zo legt de Vlaamse boswetgeving de fundamenten voor kwaliteitsvol en multifunctioneel bosbeheer, waardoor het behalen van een FSC-certificaat een zeer haalbare kaart wordt.

Naast FSC zijn er ook nog andere boscertificeringssystemen zoals het PEFC-label.

FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos: een haalbare kaart

De bosindex in Vlaanderen is laag (13%) en de bos- en boseigendomsstructuur is zeer versnipperd. Binnen FSC-certificering bestaat de mogelijkheid tot groepscertificering. Dit systeem verenigt een aantal bosbeheerders die als groep gecertificeerd worden. De voordelen spreken voor zich: de verantwoordelijkheden worden gedeeld, net als de administratieve en financiële lasten.Sinds eind 2006 beschikt het Agentschap voor Natuur en Bos over een FSC-groepscertificaat, waarbij het agentschap de organisatie en het management van het groepscertificaat op zich neemt. Wanneer je als bosbeheerder voldoet aan de FSC-criteria, kun je lid worden van de groep en op die manier een FSC-label voor jouw bos behalen. Jouw hout komt dan als FSC gelabeld hout op de markt. Dankzij het agentschap haal je op een eenvoudige manier een FSC-label. De ondersteuning vanuit het groepsmanagement vermindert de administratieve en financiële lasten tot het absolute minimum.

Meer info:
https://www.natuurinvest.be/houtverkopen/fsc-boscertificering
https://be.fsc.org/be-nl