Anders Wall prijs 2014 uitgereikt aan Christophe Lenaerts van domein Heihuyzen

Op 6 juni 2014 werd de Anders Wall Prijs voor bijzondere bijdragen aan het Europees platteland uitgereikt aan Christophe Lenaerts van het Domein Heihuyzen in België. De prijs, een cheque ter waarde van €15.000, werd overhandigd aan dhr. Lenaerts tijdens de Algemene Vergadering van de Friends of the Countryside in Castello di Udine in Italië.

Deze prijs wordt al meer dan 10 jaar uitgereikt door de European Landowners’ Organization en de Zweedse Anders WALL Stichting. Dit in samenwerking met de vzw Friends of the Countryside (FCS), de Koninklijke Zweedse Landbouw Academie te Stockholm en sinds kort ook met DG Millieu van de Europese Commissie. De prijs beloont de inspanningen voor het Europees platteland door middel van bescherming van het landschap, verbetering van de biodiversiteit, behoud van cultureel erfgoed en bijdragen aan de rurale economie.

De winnaar van dit jaar, Christophe Lenaerts, erfde zijn Belgisch domein van 400 hectare in 2007 van zijn vader. Met zijn achtergrond als ICT ondernemer heeft hij in minder dan 5 jaar het zwaar beschadigde bos veranderd in een actief onderhouden, winstgevend en duurzaam domein. De bosbouw die nu te zien is te Heihuyzen is het resultaat van intensieve contacten met lokale belanghebbenden, administratie en wetgevers in Vlaanderen. Het Domein ondersteunt op vandaag een hele reeks aan activiteiten waaronder opleiding, jacht en sport, scouting en vele andere. Christophe’s visie voor de toekomst is terug te vinden in zijn vastbeslotenheid om zijn ervaringen, kennis en economisch model te delen met de volgende generatie van belanghebbenden en landbeheerders. Het is zijn ambitie om Domein Heihuyzen een voorbeeldrol te geven in België en daarbuiten. Om deze uitdaging vorm te geven is hij recent aangetreden als Secretaris Generaal van vzw Landelijk Vlaanderen en is hij Vice-President van de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij geworden. De winnaar was “verheugd” en “vol van trots” om deze prijs te mogen ontvangen, samen met de aanmoediging van Pia Bucella, Directeur Natuurlijk Kapitaal van DG Milieu van de Europese Commissie.